วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 ปรัชญาโรงเรียน “เรียนให้รู้ ดูพินิจ คิดให้เป็น เด่นด้วยงาน สานเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดด่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 11 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูปฐมวัย 21 ต.ค. 65
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 18 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เข้ามามอบโลชั่นตะไคร้หอม เพื่อป้องกันยุงให้กับโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ทางโรงเรียนขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ มา ณ โอกาสนี้ 14 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 พ.ค. 65
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ประกาศเปิดเรียน On site ปีการศึกษา 2565 05 พ.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยโทอุดม ถุงทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, ผอ.จำลอง เชยอักษร และว่าที่ 02 เม.ย. 65
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโลชั่นตะไคร้หอมและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย มามอบให้โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มา ณ โอกาสนี้ 25 ก.พ. 65
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทางโรงเร 25 ก.พ. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ดูดวงการเรียน (16/0) 28 พ.ย. 65
ชวนพ่อแม่ อบรม Mind Map (2836/1) 28 มิ.ย. 56
ขอนำเสนอวิชาเลือก เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนค่ะ (3020/0) 05 ก.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน