เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.28 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.23 KB
นโยบายไม่รับของขวัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.27 KB