ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดด่าน
เรื่อง  การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดด่าน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.74 KB
ประกาศโรงเรียนวัดด่าน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.51 KB