คณะผู้บริหาร

นายสุริยา เบ้าลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา