ภาพกิจกรรม
“งานขนมหวานถิ่นยานนาวา ประจำปี 2565”วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม2565 ณ วัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นงานประเพณีของเขตยานนาวาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตยานนาวาให้แก่เด็ก เยาวชนและป
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,12:46   อ่าน 639 ครั้ง