ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนวัดด่าน แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,10:33   อ่าน 585 ครั้ง