ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดด่านได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,14:06   อ่าน 220 ครั้ง