ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ นักเรียนรู้สึกมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ฝึกทักษะการใช้ชีวิต รู้รักสามัคคี
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,11:19   อ่าน 115 ครั้ง