ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวสมฤทัย ธรรมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.วิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเท
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,08:39   อ่าน 55 ครั้ง