วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 ปรัชญาโรงเรียน “เรียนให้รู้ ดูพินิจ คิดให้เป็น เด่นด้วยงาน สานเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 06 มิ.ย. 66
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.อดิศักดิ์ ดงสิงห์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโ 27 เม.ย. 66
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 24 ม.ค. 66
โรงเรียนวัดด่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 11 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูปฐมวัย 21 ต.ค. 65
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 18 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เข้ามามอบโลชั่นตะไคร้หอม เพื่อป้องกันยุงให้กับโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ทางโรงเรียนขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ มา ณ โอกาสนี้ 14 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 พ.ค. 65
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ประกาศเปิดเรียน On site ปีการศึกษา 2565 05 พ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (24/0) 18 พ.ค. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (36/0) 04 พ.ค. 66
ชวนพ่อแม่ อบรม Mind Map (2987/1) 28 มิ.ย. 56
ขอนำเสนอวิชาเลือก เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนค่ะ (3178/0) 05 ก.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ


ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน