ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 163) 24 ม.ค. 66
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 101) 24 ม.ค. 66
โรงเรียนวัดด่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 245) 11 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูปฐมวัย (อ่าน 358) 21 ต.ค. 65
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ (อ่าน 821) 18 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เข้ามามอบโลชั่นตะไคร้หอม เพื่อป้องกันยุงให้กับโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ทางโรงเรียนขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ มา ณ โอกาสนี้ (อ่าน 831) 14 พ.ค. 65
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) รับรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 799) 14 พ.ค. 65
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 775) 10 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ประกาศเปิดเรียน On site ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 757) 05 พ.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยโทอุดม ถุงทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, ผอ.จำลอง เชยอักษร และว่าที่ (อ่าน 809) 02 เม.ย. 65
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโลชั่นตะไคร้หอมและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย มามอบให้โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มา ณ โอกาสนี้ (อ่าน 3706) 25 ก.พ. 65
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทางโรงเร (อ่าน 3710) 25 ก.พ. 65
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนสต (อ่าน 3676) 25 ก.พ. 65
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนจ (อ่าน 3669) 10 ก.พ. 65
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) เปิดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นวันแรก ก่อนเข้าเรียน ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยมีผลเป็นล (อ่าน 3631) 02 ก.พ. 65
นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 3731) 26 ม.ค. 65
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3867) 17 ม.ค. 65
โรงเรียนวัดด่าน ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3758) 17 พ.ย. 64
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) เป็นสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรถ COVID-19 (อ่าน 3789) 17 พ.ย. 64
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4018) 23 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับครูสมเกียรติ นวลวันดี และนางสาววรรณพร ชุมภูทอง ครูที่ได้รับรางวัลปิยชนน์การศึกษา ปีการศีึกษา 2564 (อ่าน 3890) 11 ก.ย. 64
วันที่ 2 - 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้ผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 3836) 05 ก.ย. 64
สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 และ 55 จะทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก (swab) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 (อ่าน 3798) 20 พ.ค. 64
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะครู โรงเรียนวัดด่าน เ (อ่าน 3920) 04 มี.ค. 64
โรงเรียนวัดด่านเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4611) 09 ก.พ. 64
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 3976) 01 ก.พ. 64
Big Cleaning Day - โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเทียง อนุสรณ์) (อ่าน 3981) 01 ก.พ. 64