ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัชราภรณ์ สมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายยุทธชัย ศิลาแลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศุภาวีร์ เกิดสิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2