ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/05/2012
ปรับปรุง 13/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 762112
Page Views 997796
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 0
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต คลองต้นไทร คลองสาน
2 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย คลองต้นไทร คลองสาน
4 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช คลองสาน คลองสาน
5 โรงเรียนศิริธนศึกษา คลองสาน คลองสาน
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา คลองสาน คลองสาน
7 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต คลองสาน คลองสาน
8 โรงเรียนวีระวิทย์ คลองสาน คลองสาน
9 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา บางลำภูล่าง คลองสาน
10 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี บางลำภูล่าง คลองสาน
11 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ บางลำภูล่าง คลองสาน
12 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ บางลำภูล่าง คลองสาน
13 โรงเรียนบำรุงวิชา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
14 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
15 โรงเรียนจันทรวิทยา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
16 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
17 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา คันนายาว คันนายาว
18 โรงเรียนวัดเจ้ามูล วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ 024112112
19 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ แสมดำ บางขุนเทียน 4157302
20 โรงเรียนประยงค์วิทยา บางคอแหลม บางคอแหลม
21 โรงเรียนเสริมปัญญา บางคอแหลม บางคอแหลม
22 โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย บางคอแหลม บางคอแหลม
23 โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล บางคอแหลม บางคอแหลม
24 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม
25 โรงเรียนพัฒนวิทย์ บางคอแหลม บางคอแหลม
26 โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร บางโคล่ บางคอแหลม
27 โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร บางโคล่ บางคอแหลม
28 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ประดู่ 1 บางโคล่ บางคอแหลม
29 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา บางโคล่ บางคอแหลม
30 โรงเรียนอนุบาลวารุณี บางโคล่ บางคอแหลม
31 โรงเรียนวาสุเทวี บางโคล่ บางคอแหลม
32 โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม บางโคล่ บางคอแหลม
33 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ วัดพระยาไกร บางคอแหลม
34 โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา วัดพระยาไกร บางคอแหลม
35 โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม วัดพระยาไกร บางคอแหลม
36 โรงเรียนอนุบาลนริทร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
37 โรงเรียนจินดาอักษร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
38 โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม
39 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค บางแคเหนือ บางแค 024130607
40 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค 0-2421-0110
41 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา ประเวศ ประเวศ 3287458
42 โรงเรียนวัดด่าน บางโพงพาง ยานนาวา 022843047
43 โรงเรียนวีรสุนทร หนองค้างพลู หนองแขม 024454501
44 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง 0 2252 7011